Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-1-009

 

Marcin Jędryka (1,2) [ORCID: 0000-0001-8935-0311]
Piotr Lepka (1,2) [ORCID: 0000-0001-9751-1218]
1. Klinika Onkologii Ginekologicznej, Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2. Oddział Ginekologii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

 

ZMODYFIKOWANA TYLNA EGZENTERACJA MIEDNICY W ZAAWANSOWANYM RAKU JAJNIKA Z ZAJĘCIEM OTRZEWNEJ MIEDNICY. OPIS TECHNIKI OPERACYJNEJ

Streszczenie
Podstawową metodą leczenia chirurgicznego zaawansowanego raka jajnika jest chirurgia cytoredukcyjna, której celem jest pierwotne usunięcie wszystkich makroskopowych ognisk rozsiewu tego nowotworu przed systemowym leczeniem uzupełniającym. Bardzo istotnym elementem optymalnej chirurgii cytoredukcyjnej w zaawansowanym raku jajnika jest miednicza, blokowa resekcja wielonarządowa, zwana zmodyfikowaną tylną egzenteracją, obejmującą usunięcie w jednym bloku nacieczonej nowotworowo otrzewnej ściennej miednicy wraz z zajętym narządem płciowym oraz odbytnicą. W artykule opisano szczegółowo operację zmodyfikowanej tylnej egzenteracji w zaawansowanym raku jajnika. Dla lepszego zrozumienia poszczególnych jej elementów autorzy wyszczególnili etapy tej procedury chirurgicznej, ilustrując je szkicami oraz fotografiami.
Słowa kluczowe: rak jajnika, leczenie chirurgiczne, zmodyfikowana tylna egzenteracja miednicy mniejszej

Modified posterior pelvic exenteration in advanced ovarian cancer with peritoneal involvement. A description of the surgical technique
Abstract
In the case of advanced ovarian cancer, primary surgical cytoreduction remains the main management option. The target of such a complex debulking procedure is the removal of all macroscopic tumor masses before adjuvant systematic treatment. En-bloc pelvic resection of all organs involved, including the peritoneum, uterus with adnexa and rectum, known as modified posterior exenteration, is the key element of optimal surgical debulking in advanced ovarian cancer. In this article the modified posterior exenteration procedure in advanced ovarian cancer is described in detail. The authors have divided the whole procedure into several steps for better understanding and illustrated them with some sketches and images.
Key words: ovarian cancer, surgery, modified posterior pelvic exenteration

Pobierz artykuł w PDF