Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-1-005

 

Oleksii Potapov (1) [ORCID: 0000-0002-0791-7941]
Sergii Kosiukhno (1) [ORCID: 0000-0002-2950-9279]
Oleksandr Kalashnikov (1) [ORCID: 0000-0002-8224-8039]
Ivan Todurov (1) [ORCID: 0000-0001-6170-6056]
Andrzej L. Komorowski (2) [ORCID: 0000-0002-5763-7921]
1. State Scientific Institution “Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
2. Department of Surgery, College of Medicine, University of Rzeszów, Rzeszów, Poland

 

EVOLUTION OF TRAINING IN MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TECHNIQUES

Abstract
The advent of minimally invasive techniques has resulted in the need for specific training tools. Important differences between open surgery and endoscopic approaches have made it clear that new training models are required to train a proficient surgeon. Over the last four decades several training approaches have been proposed and analyzed in this setting. The main training tools are box trainers, animal models and cadaveric models. In this article the authors summarize tools that are currently available, describe the development of minimally invasive techniques and possible future directions.
Key words: surgical simulation, cadaveric model, animal model, box trainers, surgical education

Rozwój szkolenia w zakresie minimalnie inwazyjnych technik chirurgicznych
Streszczenie
Wprowadzenie do użytku technik chirurgii minimalnie inwazyjnej stworzyło potrzebę opracowania nowych narzędzi. Istotne różnice między chirurgią klasyczną a zabiegami endoskopowymi jasno pokazały, że istnieje również konieczność wypracowania nowych schematów szkolenia w celu wykształcenia dobrze przeszkolonego chirurga. W ciągu ostatnich czterech dekad opracowano i przeanalizowano szereg takich schematów. Głównymi technikami są: trenażery laparoskopowe typu box trainer, modele zwierzęce oraz model ludzkich zwłok. W artykule zebrano dostępne obecnie metody szkolenia, opisując historię ich rozwoju i możliwe kierunki przyszłych badań.
Słowa kluczowe: symulacja chirurgiczna, model ludzkich zwłok, model zwierzęcy, trenażer laparoskopowy, edukacja chirurgiczna

Pobierz artykuł w PDF