Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-1-004

 

Iain Macintyre [ORCID: 0000-0003-2716-8500]
Retired surgeon, Edinburgh, Scotland

 

SURGEONS IN KAY’S PORTRAITS

Abstract
This paper describes four Scottish surgeons depicted by John Kay, a famous Edinburgh caricaturist active during the Scottish Enlightenment. It gives the reader some interesting insights into the life, work and culture, of surgeons in 18th century Scotland
Key words: Scottish surgery, history of medicine, John Kay, caricatures, Scottish Enlightenment

Chirurdzy na portretach Kay’a
Streszczenie
Artykuł przedstawia postacie czterech szkockich chirurgów sportretowanych przez Johna Kaya, słynnego edynburskiego karykaturzystę, aktywnego w czasie szkockiego oświecenia. Tekst daje czytelnikowi interesujące spojrzenie na życie, pracę i kulturę chirurgów w XVIII-wiecznej Szkocji.
Słowa kluczowe: chirurgia szkocka, historia medycyny, John Kay, karykatury, szkockie oświecenie

Pobierz artykuł w PDF