Państwo i Społeczeństwo
2020 (XX) nr 4

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299


DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2020-4-008

 

Aleksander Brażnik [ORCID:00 00-0001-5552-6948]
Marian Kuczia
Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu

 

NIEDROŻNOŚĆ JELITA CIENKIEGO WYWOŁANA PRZEZ KAMIEŃ ŻÓŁCIOWY – OPIS PRZYPADKU
 

Streszczenie
Niedrożność żółciowa jelita cienkiego (zespół Barnarda) należy do rzadkich postaci niedrożności na tle kamicy żółciowej i najczęściej występuje u kobiet po 60 roku życia. Podstawą rozpoznania przedoperacyjnego jest tomografia komputerowa jamy brzusznej. Postępowaniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne, a w wybranych przypadkach leczenie zachowawcze w zależności od wymiarów złogu żółciowego oraz objawów klinicznych. W pracy opisano przypadek 67-letniej kobiety u której wykonano laparotomię klasyczną – enterolitotomię z usunięciem dużego 4cm złogu blokującego jelito kręte tuż przed zastawką Bauhina.
Słowa kluczowe: niedrożność żółciowa, triada Riglera, przetoka pęcherzykowo-dwunastnicza, zespół Barnarda

Abstract
Gallstone ileus. A case report
Gallstone ileus (Barnard’s syndrome) is a rare form of mechanical bowel obstruction caused by gallstone disease. It is most common in women over 60. CT imaging is the basic method for making a preoperative diagnosis in the abdominal cavity. The procedure of choice is surgical treatment, while in selected cases conservative treatment may be considered depending on the size of the bile deposit and clinical symptoms. We report the case of a 67 year-old woman who underwent classic laparotomy, enterolithotomy in order to extract a large stone more than 4 cm in diameter blocking the ileum in front of the Bauhin’s valve.
Key words: gallstone ileus, Rigler’s triad, bilio-enteric fistula, Barnard’s syndrome

Pobierz artykuł w PDF