Państwo i Społeczeństwo
2020 (XX) nr 4

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299


DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2020-4-007

 

Marzena Grolik-Kachnic (1)
Jacek Mazur (2)
Bartłomiej Szlachetka (3)
Andrzej L. Komorowski (4) [ORCID: 0000-0002-5763-7921]
1 Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Wadowicach
2 Oddział Ortopedii, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
3 Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
4 Zakład Chirurgii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

 

SPLENUNCULUS. A MISDIAGNOSED PANCREATIC TUMOR

 

Abstract
An intrapancreatic accessory spleen, often referred to as a splenunculus, can imitate neuroendocrine or lobular pancreatic cancer. 17% of accessory spleens are found within the pancreatic tail. We report the case of a splenunculus found within the tail of the pancreas during a laparoscopy for a suspected pancreatic neuroendocrine tumor.
Key words: splenunculus, intrapancreatic accessory spleen, pancreatic neuroendocrine tumor

Streszczenie
Splenunculus. Błędne rozpoznanie guza trzustki
Wewnątrztrzustkowa śledziona dodatkowa jest wczesną anomalią rozwojową, która może naśladować neuroendokrynne lub zrazikowe nowotwory trzustki. W 17% przypadków występuje w ogonie trzustki i jest często określana jako splenunculus. W pracy zaprezentowano przypadek chorego, u którego podczas operacji laparoskopowej z powodu podejrzenia guza neuroendokrynnego trzustki stwierdzono wewnątrztrzustkową śledzionę dodatkową umiejscowioną w ogonie tego narządu.
Słowa kluczowe: splenunculus, wewnątrztrzustkowa śledziona dodatkowa, guzy neuroendokrynne trzustki

Pobierz artykuł w PDF