Państwo i Społeczeństwo
2020 (XX) nr 4

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299


DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2020-4-003

 

Andrzej L. Komorowski [ORCID: 0000-0002-5763-7921]
Zakład Chirurgii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

 

KAROL BOGUSŁAW REICHERT (1811–1883): Z KĘTRZYNA DO KRÓLEWCA, DORPATU, WROCŁAWIA I BERLINA

 
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie postaci urodzonego w Kętrzynie anatoma i embriologa Karola Bogusława Reicherta. Uczeń Johannesa Müllera, profesor uniwersytetów w Dorpacie, Berlinie i we Wrocławiu, zasłynął jako autor teorii rozwoju kosteczek słuchowych z łuków skrzelowych oraz zwolennik teorii Theodora Schwanna dotyczącej rozwoju organizmów żywych z pojedynczych komórek.
Słowa kluczowe: Karol Bogusław Reichert, embriologia, anatomia, histologia

Karl Bogislaus Reichert (1811–1883): from Kętrzyn to Konigsberg, Dorpat, Wroclaw and Berlin
Abstract
The aim of this paper is to present Karol Boguslaw Reichert, a relatively unknown anatomist and embryologist born in Kętrzyn, Poland. The disciple of Johannes Muller and professor of various universities: Dorpat (Tartu), Berlin and Wrocław, he become famous for his theory of the internal ear bones development from pharyngeal arches. He was also a proponent of Theodor Schwann’s theory on the development of organisms from single cells.
Key words: Karl Bogislaus Reichert, embryology, anatomy, histology

Pobierz artykuł w PDF