Państwo i Społeczeństwo
2020 (XX) nr 4

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299


DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2020-4-002

 

Iain Macintyre [ORCID: 0000-0003-2716-8500]
Retired surgeon at Edinburgh University

 

THE POLISH SCHOOL OF MEDICINE AT THE UNIVERSITY OF EDINBURGH

Abstract
The Polish School of Medicine in Edinburgh, 1941–1949, was a unique academic establishment. Although located in Scotland it was governed by Polish academic regulations, conferred Polish degrees and most of the teaching was by Polish academic staff. In this article the author presents the historical background of the School, its activities and its impact on Scottish and Polish medicine.
Key words: Polish School of Medicine in Edinburgh, history of medicine

Streszczenie
Polska Szkoła Medyczna na Uniwersytecie w Edynburgu
Polska Szkoła Medyczna w Edynburgu w latach 1941–1949 była wyjątkowym ośrodkiem akademickim. Chociaż znajdował się on w Szkocji, podlegał polskim przepisom akademickim, nadawał polskie stopnie naukowe, a większość nauczania prowadzili polscy nauczyciele akademiccy. W artykule autor przedstawia tło historyczne szkoły, jej działalność oraz wpływ na szkocką i polską medycynę.
Słowa kluczowe: Polska Szkoła Medyczna na Uniwersytecie w Edynburgu, historia medycyny

Pobierz artykuł w PDF