Państwo i Społeczeństwo
2020 (XX) nr 3

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299


DOI: 10.34697/2451-0858-pis-2020-3-008

 

Blanca Pinto Pérez
Erasmus exchange student, Fall & Spring Semesters 2019/2020 Faculty of Architecture and Fine Arts, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Home institution: Faculty of Architecture, University of Seville, Spain

 

HOW THE PERCEPTION OF THE CITY AND THE HOUSE CHANGES IN THE ERA OF THE CORONAVIRUS

 
Abstract
Due to the coronavirus crisis, the meaning of concepts such as ‘urban space’ or ‘public space’ have been modified and will no longer work as they did before. This paper will discuss a new understanding of the city and the house caused by limiting interpersonal contacts to communication via social platforms. Current phenomena such as empty streets, loneliness or confined life has inspired artists and will be shown on the example of selected works.
Key words: coronavirus and the house, coronavirus and cities, social network as an urban element, digitisation of public and social space, confinement to the house

Jak zmienia się postrzeganie miasta i domu w dobie koronawirusa
Streszczenie
Z powodu kryzysu związanego z koronawirusem, znaczenie pojęć takich jak „przestrzeń miejska” czy „przestrzeń publiczna” uległo modyfikacji, a one same nie będą dłużej działać tak, jak do tej pory. W niniejszym artykule omówione zostanie nowe rozumienie miasta i domu spowodowane ograniczeniem kontaktów międzyludzkich do komunikacji za pośrednictwem platform społecznych. Aktualne teraz zjawiska takie jak puste ulice, samotność czy życie w zamknięciu zawsze inspirowały artystów i pokazane zostaną w wybranych pracach.
Słowa kluczowe: koronawirus a dom, koronawirus a miasto, komunikatory społeczne jako miejski element, digitalizacja publicznej i społecznej przestrzeni, zamknięcie w domu

Pobierz artykuł w PDF