Państwo i Społeczeństwo
2020 (XX) nr 3

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299


DOI: 10.34697/2451-0858-pis-2020-3-004

 

Stanisław Hryń [ORCID: 0000-0001-5756-8578]
prof. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

ZNACZENIE FORMY W ARCHITEKTURZE I SZTUCE W ASPEKCIE UMIEJĘTNOŚCI STUDIOWANIA NATURY
 

Streszczenie
W artykule autor przedstawia szereg argumentów dotyczących wartości płynących z nauki i nabywania umiejętności studiowania natury. W szczególności wykształcenia umiejętności studium, analizy i syntezy formy naturalnej. Na podstawie poglądów znanych historyków i krytyków sztuki z połowy XX wieku (Read, Fiedler, Focillon, Raphael, Francastel) autor uzasadnia cel tej ustawicznej edukacji, która dotyczy nie tylko młodych adeptów sztuki, architektury i projektowania. Zdobywanie doświadczenia artystycznego poprzez owe studium przyczynia się do rozwoju osobowości twórczej, umiejętności kompozycji formy, jej przekształcania, organizowania na płaszczyźnie i w przestrzeni konkretnych i wyobrażonych obiektów i zjawisk
Słowa kluczowe: natura, technika, architektura, sztuka, edukacja

Abstract
The Meaning of form in Architecture and Arts in Aspect of Nature Study Skill
In the article the author presents numerous arguments referring to value stemming from learning and acquiring nature study skill. Particularly from developing skill of study, analyses and synthesis of natural form. Referring to views of well-known art historians and critics of the mid of the 20th century (such as Read, Fiedler, Ficillon, Raphael, Francastel), the author justifies the aim of this constant education, which refers not only to the apprentice of arts, architecture and design. Acquiring the artistic experience through the mentioned study, results in development of artistic individuality, ability of form composition, of its transformation, of arranging concrete and imagined objects and phenomena in plane and space.
Key words: nature, technology, architecture, arts, education

Pobierz artykuł w PDF