Państwo i Społeczeństwo
2020 (XX) nr 3

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299


DOI: 10.34697/2451-0858-pis-2020-3-003

 

Katarzyna Banasik-Petri [ORCID: 0000-0002-2375-920X]
doc. dr inż. arch., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

ARCHITEKCI I ARTYŚCI. KOOPERACJE STUDIA GRANDA

 
Streszczenie
Studio Granda to jedna z najbardziej uznanych pracowni islandzkich działająca w Reykjaviku od końca lat 80. XX wieku. Twórczość grupy kojarzona jest z realizacjami mocno osadzonymi w krajobrazie wyspy. Z bogatego dorobku twórczego architektów wybrano realizacje powstałe we współpracy z islandzkimi artystami, czego efektem są unikatowe rozwiązania kompozycyjne wzbogacające krajobraz Islandii. Artykuł ukazuje, jak synteza sztuki i architektury wpływa na proces pozna-wania miejsca, unifikując naturę z kulturą.
Słowa kluczowe: Studio Granda, architektura islandzka, miejsce, krajobraz, natura, sztuka

Abstract
Architects and Artists – Collaborations of Studio Granda
Established in Reykjavik in 1987, Studio Granda is one of Iceland’s most acclaimed architectural companies. The studio’s work is associated with their projects embedded in the landscape of the island. From the company’s vast creative output, works created in cooperation with various Icelandic artists have been selected, capturing the unique compositional solutions, enriching the Icelandic landscape. The article presents the way the synthesis of art and architecture influences the process of discovering the place that unifies nature with culture.
Key words: Studio Granda, architecture of Iceland, place, landscape, nature, art

Pobierz artykuł w PDF