„Państwo i Społeczeństwo” to pierwsze czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wydawane od 2001 roku.
Na łamach czasopisma „Państwo i Społeczeństwo” publikowane są artykuły z następujących dyscyplin: nauki o polityce i administracji, psychologia, pedagogika, nauki o zdrowiu, architektura i urbanistyka. Od 2016 roku wersją pierwotną jest wydanie elektroniczne.

Czasopismo „Państwo i Społeczeństwo” przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 71,15 pkt.

ISSN: 1643-8299  e-ISSN: 2451-0858


Redaktor naczelny:
Jacek M. Majchrowski

Sekretarz redakcji:
Halina Baszak-Jaroń
Sekretarz redakcji numerów „Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”:
Małgorzata Kalemba-Drożdż

Redaktorzy tematyczni:
Joanna Aksman, Katarzyna Banasik-Petri, Joanna Bierówka, Ewa Donesh-Jeżo, Dariusz Fatuła, Piotr Kopiński, Małgorzata Leśniak, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Redaktor statystyczny:
Piotr Stefanów

Rada Naukowa:
Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, J. Krzysztof Lenartowicz, Grzegorz Zieliński
Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:
Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Państwo i Społeczeństwo, 2018 nr 4

Wykluczenie społeczne i marginalizacja a zdrowie psychiczne i somatyczne
pod redakcją Małgorzaty Leśniak

Zobacz cały numer

Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 7 punktów.
Czasopismo indeksowane w:
PBN. Polska Bibliografia Naukowa
Index Copernicus
CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences
CEEOL. Central and Eastern European Online Library
BazHum
Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wykaz recenzentów